Uspešno izvajanje programa CEL.KROG

Raziskovalno razvojni program Cel.krog je uspešno prestal vmesno evalvacijo financerja, Ministerstva za znanost in šport (MIZŠ) v mesecu maju. Tujemu evaluatorju ter predstavnikom MIZŠ so bili predstavljeni doseženi cilji in rezultati dosedanjega izvajanja v programu Cel.krog. Pozitivna ocena evaluatorja pomeni zagon Inštitutu za celulozo in papir.
Evalvacija je bila izvedena in zapisana v angleščini. Zaradi ohranjanja enotne terminologije je poročilo objavljeno v angleškem jeziku. Poročilo je dostopno na: klik.

Vmesna evalvacija na Inštitutu za celulozo in papir

Foto: Vir ICP

Janja Juhant Grkman, vodja programa Cel.krog

Share: