Kontakt

Koordinator projekta:

Inštitut za celulozo in papir

Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana

+386 (1) / 200 28 00

info@celkrog.si


Vodja Sklopa 1:

Kemijski inštitut Ljubljana | dr. Blaž Likozar 

Vodja Sklopa 2:

Inštitut za celulozo in papir | Janja Juhant Grkman 

Vodja Sklopa 3:

Univerza v Mariboru, fakulteta za strojništvo | dr. Manja Kurečič 

Vodja Sklopa 4:

Zavod za gradbeništvo Slovenije | dr. Vilma Ducman 

Vodja Sklopa 5:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | izr. prof. dr. Tomaž Katrašnik