Predstavili smo aktivnosti na mednarodni konferenci PAPER&BIOREFINERY

Raziskovalno delo z naslovom Using nanocellulose to improve paper properties, ki poteka v delovni skupini WP 2.1.2 Uporaba (modificirane) nanoceluloze je bilo uspešno predstavljeno na mednarodni konferenci PAPER&BIOREFINERY 6. junija 2019 v Gradcu. Dvodnevno konferenco je obiskalo preko 200 udeležencev.

USING NANOCELLULOSE TO IMPROVE PAPER PROPERTIES Janja Juhant Grkman1, Bojan Borin1 , Matjaž Kunaver2 , Primož Oven3, 1Inštitut za celulozo in papir, 2Kemijski inštitut  , 3Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Share: