REDNO SREČANJE KONZORCIJSKIH PARTNERJEV PROGRAMA CEL.KROG

Inštitut za celulozo in papir, koordinator programa CEL.KROG, z rednimi srečanji konzorcijskih
partnerjev krepi sodelovanje. V programu je vključenih 26 inštitucij znanja in industrijskih podjetij, ki
s povezovanjem uresničujejo temeljni cilj programa, ki je učinkovita kaskadna raba biomase. Redna
srečanja krepijo sodelovanje in olajšajo nadaljnje delo na programu.
4. decembra 2019 smo v sodelovanju konzorcijskega partnerja Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG)
organizirali že peto srečanje vseh konzorcijskih partnerjev na Zavodu za gradbeništvo. Medsebojno
druženje se je pričelo z uvodnim pozdravom, direktorja ZAG-a, doc. dr. Aleš Žnidarič. Sledila je
predstavitev vmesne evalvacije, doseženih kazalnikov in pregled finančnega črpanja v programu
Cel.krog s strani direktorice Inštituta za celulozo in papir, mag. Mateja Mešl. Po pregledu aktualnosti
na programu so predstavniki ZAG-a, g. Frederik Knez, dr. Davor Kvočka in dr. Janez Turk predstavili
pogled in podali primere LCA analiz kot horizontalno aktivnost v programu CEL.KROG. Nazorna
predstavitev LCA primerov so nas informirala o pomembnosti okoljskega odtisa.
Srečanje se je zaključilo s prijetnim mreženjem.

Pripravila Janja Juhant Grkman

Share: