Priprava na izvedbo pilotnih preskusov

Strateška usmeritev programa CEL.KROG naslavlja krožno ekonomijo na področju izkoriščanja potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio osnovanih produktov z izboljšanimi funkcionalnostmi. V sklopu programa smo preverili potencialno uporabnost različnih papirniških muljev, morskih sedimentov in pepelov papirniških muljev kot dodatkov h glini za opeke, saj je opekarska industrija eden od potencialnih uporabnikov odpadkov ali sekundarnih surovin.

Pri laboratorijskih preiskavah smo ugotavljali, kako posamezni dodatki vplivajo na sam proces priprave mase, sušenja in žganja kakor tudi njihov vpliv na končne lastnosti izbranih materialov. Najboljše rezultate smo dobili z dodatki papirniških muljev; tudi v kombinaciji z morskimi sedimenti. Na osnovi rezultatov smo izbrali najbolj perspektivne sestave, ki jih bomo v sklopu projekta pripravili in odžgali tudi v pol-industrijskem obsegu. Za ta namen je bil izbran podizvajalec Goriške opekarne d.d. Na srečanju v Goriških opekarnah, kjer so bili prisotni ključni partnerji za izvedbo pol-industrijskega preskusa, smo dorekli podrobnosti glede same izvedbe, ki je predvidena za junij 2019.

 

dr. Vilma Ducman, Zavod za gradbeništvo Slovenije

 

 

 

 

 

Share: