Predstavitev na XXIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN THE FIELD OF PULP, PAPER, PACKAGING AND GRAPHICS, Zlatibor

Janja Juhant Grkman, vodja programa Cel.krog in delovne skupine WP2.1.2. Uporaba (modificirane) nanoceluloze v papirništvu je predstavila raziskovalno delo z naslovom Nanocellulose in papermaking na 23. mednarodnem simpoziumu v Zlatiboru.

NANOCELLULOSE IN PAPERMAKING Janja Juhant Grkman (1), Bojan Borin (2), Ida Poljanšek (3), Matjaž Kunaver (4)

(1) Inštitut za celulozo in papir, (2) Papirnica Vevče, (3) Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, (4) Kemijski inštitut

Pripravila Janja Juhant Grkman

Share: