Vključevanje študentov Biotehniške fakultete Uuniverze v Ljubljani v program Cel.krog

Študenti Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so se pod mentorstvom izr. prof. dr. Luke Juvančiča pri predmetu Bioekonomija vključili v program Cel.krog s svojimi raziskovalnimi nalogami, kjer so iskali nove verige dodane vrednosti za proizvode, nastale z biorafinerijskim razklopom, ob upoštevanju principov krožnega gospodarstva. Interdisciplinarno povezano znanje, ki so ga študenti z razvojem svojih idej še dodatno poglobili, so presegla vsa pričakovanja. Več si lahko preberete v njihovih raziskovalnih nalogah.

Dokumenti:

Barbara Ulčar, Lucija Luskar in Matevž. Posinek

Share: