Strateški program Cel.Krog predstavljen na konferenci PAPER AND BIOREFINERY

16. in 17. maja je v Grazu potekala konferenca »Paper and Biorefinery« z naslovom
DISRUPTION! Turning challenges into chances. Vsebina srečanja je bila tematsko
namenjena področju celuloze, papirja in biorefinerije.

Glede na razvojno-raziskovalne projekte, ki trenutno potekajo na Inštitutu za celulozo
in papir je bila to odlična priložnost prepoznavanja rasti svetovnega trenda in
strateškega usmerjanja v različne panoge. Na eni strani se miselnost usmerja na
celostno izrabo naravnih obnovljivih virov, na drugi strani pa se iščejo rešitve
ponovne uporabe recikliranih virov, z namenom proizvesti nove, uporabne produkte.
Iz Inštituta za celulozo in papir se je simpozija udeležila manjša ekipa. Matej
Šuštaršič je predstavil razvojne projekte v okviru krožnega gospodarstva in kaskadne
izrabe biomase v katerih ICP sodeluje. Biomasa kot obnovljiv, naravni material nudi
mnogo možnosti uporabe v različnih panogah, ne le v papirni industriji.
Predstavitev vsebine je pritegnila strokovno javnost do te mere, da bo prispevek iz
konference objavljen v ugledni reviji IPW (The magazine for the international pulp
and paper industry). To je dober pokazatelj, da Slovenija stremi k razvoju in si
prizadeva pri svoji produkciji uporabiti naravne in reciklirane materiale.
Kar nas veseli in nam daje zalet za naprej je prepoznavnost in prodornost kljub naši
majhnosti.

Pripravila Ema Fabjan

Share: