Cel.krog

Prispevek ICP na svetovnem Kongresu industrijske biotehnologije

V mesecu marcu je v Rimu potekal svetovni kongres z naslovom 15th Congress on Biotechnology and Biotech Industries Meet & 2ndInternational Conference on Enzymology and Molecular Biology, katerega se je aktivno udeležila tudi naša raziskovalka, dr. Mija Sežun. V sklopu svojega predavanja je predstavila uporabo encimov v papirništvu, rezultate dosedanjih raziskav učinkovitosti delovanja encimov ter alternativno pridobivanje encimov iz industrijskih odpadkov s pomočjo gliv bele trohnobe. Raziskave potekajo v okviru raziskovalno-razvojnega programa Cel.krog (Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov), ki ga vodi ICP, sodelujejo pa Vipap Videm Krško, Biotehniška fakulteta in Zavod za naravoslovje Več informacij o programu najdete na: www.celkrog.si.

Namen udeležbe kongresa je bil predstavitev raziskovalnega dela ICP-ja ter seznanjanje z novostmi in znanjem iz področja industrijske biotehnogije.

Share: