Cel.krog

Predstavitev programa Cel.Krog na razvojnem dnevu Gozdno-lesnega sektorja

Gozdarska in lesna stroka sta že peto leto zapored predstavila širši javnosti svoje razvojne aktivnosti, s katerimi poskušata omogočiti podjetjem vključevanje v domače in mednarodne projekte. Dogodek predstavlja odlično priložnost za mreženje med razvojniki v podjetjih in raziskovalci z univerz in inštitutov. Letošnji 5. razvojni dan Gozdno-lesnega sektorja se je odvijal 8.3.2017 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in je bil namenjen predstavitvi dobrih praks vključevanja podjetji v RRI projekte, s poudarkom na predstavitvi programov, ki se odvijajo na področju Strategije pametne specializacije v Republiki Sloveniji. Na dogodku je bil celovito predstavljen tudi program Cel.Krog, ki se preko Mreže za prehod v krožno gospodarstvo dotika tudi godno-lesne verige. Dogodek se je zaključil z živahno razpravo o prihajajočih strateških partnerstvih, t.i. SRIP-ih, na okrogli mizi, kjer so sodelovali Peter Wostner (SVRK), Igor Milavec (GZS), Alojz Burja (Lip Bled d.o.o.), Franc Zupanc (Alples d.d.), Primož Simončič (GIS) in avtor tega prispevka.

 Prispevek je pripravil prof. Primož Oven

Share: