Predstavitev na Mednarodnem letnem srečanju slovenskega papirništva 2017

Nekaj dosedanjih rezultatov raziskovanja na programu Cel.krog, ki so izpostavljena kot prednostna za papirno in papirno predelovalno industrijo so se predstavila na 44. Mednarodnem letnem simpoziju DITP na Bledu.

NANOCELULOZA V PAPIRNIŠTVU Janja Juhant Grkman1, Matjaž Kunaver2, Primož Oven3, David Ravnjak4, Milena Resnik5, Andrej Kovič6; 1Inštitut za celulozo in papir, 2Kemijski inštitut, 3Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 4Papirnica Vevče, 5Vipap Videm Krško, 6Količevo Karton

KAVITACIJA-NAPREDNA TEHNOLOGIJA OBVLADOVANJA MIKROBIOLOŠKIH DEJAVNIKOV V PAPIRNI INDUSTRIJI Matej Šuštaršič1, Martin Petkovšek2; 1Inštitut za celulozo in papir, 2Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

KAKOVOST ODTISOV MIKROFIBRILIRANE CELULOZE V TEHNIKI FLEKSO TISKA Igor Karlovits1, Gregor Lavrič1, Tanja Pleša1; 1Inštitut za celulozo in papir

GLIVNI ENCIMI-BIOTEHNOLOŠKI POTENCIAL V PAPIRNIŠTVU Mija Sežun1, Matej Skočaj1, Gregor Lavrič1, Andrej Gregori2; 1Inštitut za celulozo in papir, 2Mycomedica, d.o.o., Podkoren

Share: