Okrogla miza BioEnergyTrain

Obnovljivi viri – novi kadri za novo (krožno) gospodarstvo

Projekt BioEnergyTrain (www.bioenergytrain.eu) povezuje 15 partnerjev iz šestih evropskih držav z namenom združevanja visokošolskih ustanov, raziskovalnih centrov, strokovnih združenj in predstavnikov industrije na področju obnovljivih virov energije (OVE) ter njihovim vključevanjem v energetske sisteme stavb, naselij in regij. Cilj projekta, v katerem na slovenski strani sodelujeta tudi družba ELES in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je bil ustvariti in vpeljati nove študijske programe s poudarkom na obnovljivih virih energije ter zagotavljanju visoko usposobljene in inovativne delovne sile na tem področju. V preteklem letu sta tako na osnovi začrtanih smernic nastala dva nova študijska programa, ki bosta predstavljena na okrogli mizi. Več info na povezavi.

Datum: 13. september 2017, 10.00 – 12.30
Kraj: Sejna soba Senata na Ekonomski fakulteti, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Share: