VEČFUNKCIONALNOST CELULOZE

Še pred iznajdbo švicarskega nožka smo se navduševali nad rečmi, ki se jih je dalo uporabiti na številne različne načine, da smo zadovoljili več različnih potreb ali dosegli različne namene.

Tehnološko napredni materiali z večfunkcionalnimi lastnostmi so tako postali eden izmed ključnih dejavnikov konkurenčnosti različnih industrijskih sektorjev, saj omogočajo razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Večfunkcionalni celulozni materiali (papir, karton, tekstil) zaradi svoje obnovljivosti in razgradljivosti privlačijo še toliko večjo pozornost. Edinstvene kemijske in morfološke lastnosti celuloznih materialov omogočajo, da jih obogatimo in jih spremenimo v izdelke z, recimo temu, nadstandardno uporabnostjo. Tako lahko proizvedemo na primer papir ali karton, ki je odporen na vodo, maščobe in mikrobe. Tukaj so še ognjevarne tekstilije, tekstilije s funkcijo repelenta. Navadna kartonska embalaža se lahko spremeni v pametno embalažo, ki vsebuje vse informacije o izdelku v njej, zagotavlja informacije o logistični poti izdelka, izdelku lahko podaljšuje rok trajanja.

ZAKAJ JE NASTAL PROGRAM "IZKORIŠČANJE POTENCIALA BIOMASE ZA RAZVOJ NAPREDNIH MATERIALOV IN BIO-OSNOVANIH PRODUKTOV" 

Namenili smo se celovito raziskati »zavržene potenciale biomase« - vse, kar nam postopno izkoriščanje tega avtohtonega naravnega in obnovljivega vira omogoča, pa tega še nismo izkoristili. Subjekti, povezani v raziskovalno-razvojno-produkcijsko obliko krožnega gospodarstva, bomo razvili in optimizirali nove, trajnostne tehnologije in postopke, s pomočjo katerih se bomo dokopali do uporabnih komponent biomase, ki jih je moč v vrsti proizvodnih panog ─ od kemijske, tekstilne, papirne, lesne in avtomobilske industrije, gradbeništva, inženiringa in energetike ─ integrirati kot okoljsko sprejemljive materiale in izdelke z visoko stopnjo razgradljivosti in možnosti vnovične uporabe. Tako gradimo nove verige vrednosti, si odpiramo vrata na trg zelenih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, krepimo konkurenčnost slovenskega gospodarstva jačamo družbene vezi in hkrati konkretno manjšamo obremenitve za okolje.