CASCADING USE OF BIOMASS

Rather than burning most of biomass, various useful primary and secondary raw materials can be obtained from it by extraction, decomposition and reprocessing.

Biomass seems to be the most interesting and usable source of raw materials so far. It is unique in supplementing correspondingly the fossil-based raw materials such as oil and gas. However, due to its diverse structure, biomass is still mostly used for energy purposes, leaving its utilisation potentials widely underestimated.

In recent years, stronger contemplation and actions have been dedicated to the idea of cascade utilisation of biomass. This process enables us to, firstly, obtain biomass In recent years, stronger contemplation and actions have been dedicated to the idea of cascade utilisation of biomass. This process enables us to, firstly, obtain biomass components with the highest added value, then, in cascade manner, we can extract components with lower added value, until we are left with the residue to be used as source of energy. Processes of cascade utilisation differ, based on the sort of biomass, quantities available and also potential for treatment, (existence of treatment facilities, distance of supply chains, product demand etc.). Cascade utilisation usually begins by gathering extracts, continues with chemicals, biopolymers and ends with energy utilisation of remaining material.

ZAKAJ JE NASTAL PROGRAM "IZKORIŠČANJE POTENCIALA BIOMASE ZA RAZVOJ NAPREDNIH MATERIALOV IN BIO-OSNOVANIH PRODUKTOV" 

Namenili smo se celovito raziskati »zavržene potenciale biomase« - vse, kar nam postopno izkoriščanje tega avtohtonega naravnega in obnovljivega vira omogoča, pa tega še nismo izkoristili. Subjekti, povezani v raziskovalno-razvojno-produkcijsko obliko krožnega gospodarstva, bomo razvili in optimizirali nove, trajnostne tehnologije in postopke, s pomočjo katerih se bomo dokopali do uporabnih komponent biomase, ki jih je moč v vrsti proizvodnih panog ─ od kemijske, tekstilne, papirne, lesne in avtomobilske industrije, gradbeništva, inženiringa in energetike ─ integrirati kot okoljsko sprejemljive materiale in izdelke z visoko stopnjo razgradljivosti in možnosti vnovične uporabe. Tako gradimo nove verige vrednosti, si odpiramo vrata na trg zelenih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, krepimo konkurenčnost slovenskega gospodarstva jačamo družbene vezi in hkrati konkretno manjšamo obremenitve za okolje.