cel.krog

Kemijski inštitut v Skupnem raziskovalnem programu EERA Bioenergy

V letu 2017 je Kemijski inštitut pridruženi partner Skupnega raziskovalnega programa EERA Bioenergy, ki stremi k pospeševanju razvoja novih tehnologij in izboljšanju konkurenčnosti nove generacije biogoriv preko povezovanja z evropsko industrijo, evropskimi tehnološko-inovacijskimi platformami in izmenjavo znanj med člani.

Namen programa je prispevati k Strateškemu energetskemu tehnološkemu načrtu (SET-plan) Evropske unije, katerega cilj je pospešiti uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij na učinkovit in integriran način. V tem duhu se področja programa širijo tudi na krožno gospodarstvo, proizvodnjo biorafinerij in hibridne obnovljive tehnologije.

Za več informacij o programu ali v primeru interesa za članstvo, se lahko obrnete na Ivico Ilića (ivica.ilic@ki.si), Projektna pisarna Kemijskega inštituta.

Spletna stran programa

Share: